Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow
Home / Werkzaamheden / Testamentair bewind

Testamentair bewind

In een testament kan een “testamentair bewindregeling” worden opgenomen.

Met enige regelmaat wordt ons kantoor gevraagd om de functie van testamentair bewindvoerder te vervullen.
Dit betreft een beschermingsmaatregel voor een erfgenaam of legataris, omdat er twijfels kunnen bestaan of deze persoon (of personen) in staat is (zijn) om op een zorgvuldige wijze om te gaan met een verkregen erfenis of legaat.
Dit kan een regeling zijn die voor een bepaalde tijd wordt ingesteld (bijvoorbeeld totdat de erfgenaam een bepaalde leeftijd heeft bereikt) of een levenslange maatregel betreffen. Dit verschilt vanzelfsprekend per situatie.

Na afloop van een kalenderjaar zal er door ons kantoor rekening en verantwoording worden afgelegd over het gevoerde beheer aan de erfgenaam of de legataris.