Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow
Home / Algemeen / Disclaimer

Disclaimer

Functioneren van de site

De Die Financieel Beheer en Bewindvoering B.V. stelt alles in het werk om deze internetsite goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden.
Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen.
Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de internetsite te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert.
Wij vragen hiervoor uw begrip en willen u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van onze internetsite.

Informatie op deze site

De Die Financieel Beheer en Bewindvoering B.V. hecht grote waarde aan de juistheid van de informatie op deze internetsite.
Door technische of menselijke fouten kan informatie echter onjuist worden weergegeven.
De Die Financieel Beheer en Bewindvoering B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid uit schade die ontstaat naar aanleiding van het gebruik van (de informatie op) deze internetsite.

Verwijzingen en hyperlinks

De Die Financieel Beheer en Bewindvoering B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Intellectueel eigendom

Deze internetsite is bedoeld voor commerciële doeleinden.
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze internetsite gepresenteerde informatie, daaronder begrepen; teksten, logo’s, handelsmerken en grafisch materiaal.

Copyright

Niets uit deze tekst of grafische voorstellingen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Die Financieel Beheer en Bewindvoering B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.