Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow
Home / Werkzaamheden / Financieel beheer

Financieel beheer

Particulieren worden zich steeds meer bewust dat zij, middels het opstellen van een levenstestament, hun wensen - zowel ten aanzien van financiële- als ook van medische aangelegenheden - kunnen vastleggen, zodat daarmee rekening gehouden kan worden als een situatie daarom vraagt en zij op dat moment tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om beslissingen te kunnen nemen.

Met grote regelmaat hebben wij overleg met cliënten over het belang van het opstellen van een dergelijk levenstestament.
Op basis van het levenstestament verzorgen wij (financieel-) administratieve zaken. Deze werkzaamheden kunnen zowel bij de cliënt thuis als ook bij ons op kantoor worden uitgevoerd.
De periodiek op te stellen rekening en verantwoording zal in eerste instantie - voor zover de situatie van de cliënt dat toelaat - aan de cliënt zelf worden verstrekt en indien van toepassing ook aan een benoemd toezichthouder.

Brochure

Wij hebben een brochure die verdere uitleg geeft over wat onze dienst “Hulp bij financieel beheer” inhoudt en tevens een korte beschrijving geeft van een levenstestament.
Deze brochure kunt u telefonisch bij ons aanvragen of downloaden (als PDF) middels onderstaande link.